Trang Trang Visa - Visa Trang Trang
Logo Trang Trang Visa - Visa Trang Trang

Thư ngõ từ Giám Đốc

Trang Trang Visa hay Visa Trang Trang là một thương hiệu của Công ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ – Đầu Tư Trang Trang. Thương hiệu này được hình thành cho biểu tượng của dịch vụ Visa Quốc tế chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam.

Đúng với chức năng của mình, Trang Trang Visa chuyên về dịch vụ kết nối toàn cầu, xin thị thực cho người Việt Nam có ý định đi thương mại, hội thảo hoặc chữa trị bệnh tại các quốc gia tiên tiến trên thế giới.

Ngoài ra, Visa Trang Trang còn thực hiện hồ sơ dịch vụ xin Visa du học và lưu trú du học quốc tế cho các quốc gia tiên tiến như Úc, Mỹ, Canada, New Zealand, Hàn Quốc… Với châm ngôn, mang người Việt Nam ra quốc tế để học tập cái hay về xây dựng cho nước nhà.

Hơn nữa cùng với chức năng, Trang Trang Visa cung cấp các cơ hội đầu tư tại Mỹ, Anh Quốc, Úc và các nước châu Âu cho các thương nhân Việt muốn mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình ra quốc tế.

Trang Trang Visa trong tương lai 2016 – 2030 sẽ phấn đấu để trở thành công ty vững mạnh và đi đầu trong lĩnh vực xúc tiến thương mại toàn cầu và dịch vụ xin thị thực thế giới cho người Việt Nam. Đó là lời cam kết của Visa Trang Trang dành cho mọi khách hàng.

Giám Đốc

(Đã Ký)

Đây là Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh của Công ty TNHH Trang Trang

Trang Trang Visa - Visa Trang Trang

Thông tin liên hệ của chúng tôi

Visa Trang Trang - Trang Trang Visa
thông tin liên hệ chính của Visa Trang Trang - Trang Trang Visa
Views All Time
Views All Time
847
Views Today
Views Today
1